Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

«Μητέρα» = «Γονεϊκό Μέρος Β’»


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποδεικνύει την υποβολή αποφάσεως 12267 (*), δια της οποίας μεταξύ άλλων συνιστάται να καταπολεμηθεί ως σεξιστική στερεοτυπία (!) η χρήση του όρου «μητέρα».
Συνιστάται λοιπόν η παράκαμψη της χρήσεως της εννοίας αυτής, ως ανασταλτικής της «ισότητας των φύλων». Έτσι αξιολογείται ο ρόλος της μητέρας ως παθητική λειτουργία.
Ιδιαιτέρως «προοδευμένη» επ’ αυτό προκύπτει η Ελβετία (**). Συμφώνως προς νέα οδηγία περί της υπηρεσιακώς ενδεικνυόμενης γλώσσης, εμπίπτει η χρήση των εννοιών «πατέρας» και «μητέρα» στην κατηγορία των καλουμένων «εννοιών διακρίσεων»· Συνεπώς τα παιδιά δεν θα μπορούν επισήμως να έχουν πατέρα και μητέρα αλλά «γονεϊκά μέρη» ή «α’ και β’ γονικεϊκά» γονείς. «Η οδηγία είναι υποχρεωτική προκειμένου περί υπηρεσιακών δημοσιευμάτων και εγγράφων», εξήγησε η Isabel Kamber, υποδιευθύντρια του Γερμανικού τομέα της Κεντρικής Γλωσσικής Υπηρεσίας της ομοσπονδιακής καγκελαρίας της Ελβετίας.
Σχόλιο: Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ψήφισε δηλαδή υπέρ μιας έκθεσης που στόχο έχει να υποχρεώσει όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ως έγκυρα τα «πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης» που προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε. που επιτρέπει GAY γάμους, (ή και πολυγαμικούς, π.χ. Ολλανδία) αφού οι γονείς δεν θα είναι πια «πατέρας» και «μητέρα».
Τοιουτοτρόπως ευθυγραμμίζονται οι πολιτικοί ιθύνοντες της Βέρνης προς την γραμμή της κατ’ εφαρμογή της ισότητας των φύλων υποβολής αποφάσεως 12267 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η συγκεκριμένη υποβολή θα είναι και ευνοϊκή προς την διεκδίκηση γονεϊκότητος υπό ομοφυλοφίλων ζευγών· οπότε κάποιο παιδί με «κοινωνικούς γονείς» δύο λεσβίες γυναίκες, δεν θα είχε πλέον (όπως τώρα) μία μητέρα και μία θετή μητέρα αλλά δύο «γονεϊκά μέρη»: γονεϊκό μέρος 1 και γονεϊκό μέρος 2. Θα είναι όμως αναγκαίως και συνεπές προς την ως άνω γραμμή να αλλάξει και ο παππούς εις προγονέα 1, η γιαγιά εις προγονέα 2 - ή, ακόμη καλλίτερα, εις προγονεϊκόν μέρος 1.1, προγονεϊκόν μέρος 1.2 καθώς και προγονεϊκόν μέρος 2.1 και προγονεϊκόν μέρος 2.2
(Ιανουαρίου 6, 2011)

(*) Parliamentary Assembly
Doc. 12267 / 26 May 2010: Combating sexist stereotypes in the media
Report (Reference to committee: Doc. 11714, Reference 3492 of 3 October 2008)
Committee on Equal Opportunities for Women and Men
Rapporteur: Ms Doris STUMP, Switzerland, Socialist Group


Summary
When they are not under-represented or invisible, women are often represented in the media in roles traditionally assigned by society, portrayed as passive and lesser beings, mothers or sexual objects. These sexist stereotypes in the media perpetuate a simplistic, immutable and caricatured image of women and men, legitimizing everyday sexism and discriminatory practices and establishing a barrier to gender equality.
Emphasizing the positive role that the media can play in promoting gender equality, the Parliamentary Assembly should invite member states to promote training, education and awareness-raising action and to strengthen women’s visibility in the media. It should invite national parliaments to reinforce their legislation on combating sexist stereotypes and penalize sexist offences. Media should favor a more balanced and non-stereotyped representation of women and men in the media and promote the gender equality dimension in their regulatory and self-regulatory authorities and training programmes.
Furthermore, the Assembly should invite the Committee of Ministers to draft a European code of good practice for member states and a handbook for the media on strategies to combat gender stereotypes in the media and incorporate, in the future Council of Europe convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, the fight against gender stereotypes as a means to prevent gender-based violence. Finally, the Assembly could invite the Committee of Ministers to draft a new protocol to the European Convention on Human Rights, establishing gender equality as a fundamental human right.

(**) Radical feminist draft report portrays motherhood as a barrier to “gender” equality
(June 3, 2010)

The Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) and its Swiss members are becoming the launching platform for the most extreme anti-family proposals.
In a previous post, we informed about the Gross Report – Andreas Gross is a socialist Swiss MP – pretending that «it is a biological truth that there is a broad range of sexual identities». The report led to a PACE resolution and recommendation calling on CoE’s 47 member states to guarantee «legal recognition of same-sex partnerships».
Another Swiss socialist MP, Miss Doris Stump, is now responsible for another controversial PACE report on behalf of its Committee on Equal Opportunities for Women and Men. It deals with Combating sexist stereotypes in the media.
The bottom line of the report is clearly conveyed in this symptomatic paragraph:
«The persistence of sexist stereotypes in the media –confining women and men to the roles traditionally assigned by society, often portraying women as passive and lesser beings, mothers or sexual objects– is a barrier to gender equality».
All mothers should protest against the parallel established between motherhood and the lessening of women by sexual exploitation!
It is also ridiculous to contend that mothers are «passive».
The explanation of such extremist views on motherhood may perhaps be found in the fact that Miss Stump, author of the draft report, is listed in Wikipedia among the first LGBT holders of political offices.
Δεν υπάρχουν σχόλια: