Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Zapping στα Μέσα Μαζικής τάχα μου Ενημέρωσης (1/2)

1ο μέρος: Καταγραφή προγράμματος (δύο τρόποι)


Ορισμός Zapping (τηλεοπτικού): η συχνή, ξαφνική, και με ταχύτητα εναλλαγή τηλεοπτικών καναλιών.

Πρώτος τρόπος: Πρόκειται για μία οριζόντια τομή στο καθημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα, όπου καταγράφεται το θεματικό περιεχόμενο των εκπομπών του συνόλου των τηλεοπτικών καναλιών.
Στην προκειμένη περίπτωση η εναλλαγή των καναλιών γίνεται ανά περίπου 10-15 δευτερόλεπτα).Ακολουθεί, σε δεύτερο επίπεδο επεξεργασίας, η σύνθεση των οριζόντιων καταγραφών του συνόλου των χρονικών στιγμών.

Δεύτερος τρόπος: μία κάθετη τομήκατά τη διάρκεια μίας καθορισμένης χρονικής μονάδας (π.χ. μίας ημέρας), όπου καταγράφεται ολόκληρο το πρόγραμμα ενός σταθμού μεμονωμένα, περιγράφοντας και κατατάσσοντας σε κατηγορίες το θεματικό περιεχόμενο των εκπομπών του.

Ακολουθεί, σε δεύτερο επίπεδο επεξεργασίας, η φάση η σύνθεση των κατακόρυφων καταγραφών του συνόλου των χρονικών μονάδων.


Είναι ειρωνεία ότι τα νούμερα που προκύπτουν δεν προορίζεται να πείσουν σκεπτικιστές και αριθμολάγνους: αυτούς δηλαδή που εξαρτούν την ύπαρξή τους από λογιστικά στοιχεία. Αποτελούν απλά αφορμές για όσους βλέπουν και συμπεραίνουν διαισθητικά και γρήγορα… χωρίς να αναλίσκονται σε αποδείξεις και αποδείξεις επί αποδείξεων στη δίνη των επιταγών μιας θανατερής ακαδημαϊκής ρουφήχτραςΔεν χρειάζεται δα λεπτομερής επιστημονική ανάλυση για θέματα τόσο αυταπόδεικτα.Δεν υπάρχουν σχόλια: