Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Περιεχόμενα "ΧΑ"


"Χωρικός Αποκωδικοποιητής" (ΧΑ) - "Space Decoder" (SD)

(ένα εννοιολογικό / μεθοδολογικό εργαλείο ανάγνωσης και ερμηνείας των προτύπων του οικιακού αστικού χώρου, όπως τον καταγράφουν οι κινηματογραφικές ταινίες)

Δομή Περιεχομένων1. Εισαγωγικά------------------------------------------

2. Διαδικασία αναζήτησης αναπαραστατικού μέσου  2.1. Θεωρητικά δεδομένα της έρευνας
 • 2.2. Επιλογή κινηματογράφου ως αναπαραστατικού μέσου

------------------------------------------

3. Μεταγραφή του κινηματογραφικού κώδικα στον κώδικα της αρχιτεκτονικής (Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2009)
  3.1. Η Τυπολογία του περιέχοντος κελύφους


------------------------------------------

4. Διαχειριστικές έννοιες του «Χωρικού Αποκωδικοποιητή»


  4.1. Χώρος και Χρόνος  4.2. Τάξη & Χάος - Εντροπία & Πληροφορία  4.3. «Διανθρώπινη σταθερά»
   4.3.1. «διανθρώπινη σταθερά» + αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (το εννοιολογικό υπόβαθρο των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου της περιόδου 1950-1970)
   (Τρίτη, 6 Μάρτιος 2007)


------------------------------------------

5. Περιγραφή του «Χωρικού Αποκωδικοποιητή»


  5.1. Στάδια επεξεργασίας των ταινιών

   5.1.1. Αναλυτικοί Πίνακες

   5.1.2. Συνοπτικοί Πίνακες

   5.1.3. Συγκεντρωτικοί Πίνακες

   5.1.4. Συμπερασματικοί Πίνακες


  5.2. Μηχανισμός λειτουργίας του «Χωρικού Αποκωδικοποιητή»


   5.2.1. Εισαγωγή δεδομένων: Αναλυτικοί πίνακες

   5.2.2. Επεξεργασία δεδομένων: Συνοπτικοί και Συγκεντρωτικοί πίνακες

   >5.2.3. Εξαγωγή συμπερασμάτων: Συμπερασματικοί πίνακες

------------------------------------------

6. Συστηματική καταγραφή των στοιχείων των ταινιών (πρώτες συμπερασματικές σκέψεις)

  6.1. Τρόπος ζωής

  6.2. Σχέση φύλων και ηλικιών

  6.3. Κοινωνική τάξη: συσχετισμός κατηγοριών οικιακού χώρου με κοινωνικές κατηγορίες

  6.4. Διαπραγμάτευση «Αλήθειας»

------------------------------------------

7. Συμπεράσματα


  7.1. Συμπεράσματα που αφορούν στον τρόπο ζωής

   7.1.1. Αντιληπτικότητα του εσωτερικού οικιακού χώρου

   7.1.2. Καθιστικό – Τραπεζαρία: Χρήση

   7.1.3. Καθιστικό – Τραπεζαρία: Επίπλωση (πίνακας 3)

   7.1.4. Κουζίνα (πίνακας 4α & 4β)

  7.2. Συμπεράσματα που αφορούν στη σχέση φύλων και ηλικιών


  7.3. Συμπεράσματα που αφορούν στην κοινωνική τάξηΔεν υπάρχουν σχόλια: