Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Περιεχόμενα "ΧΑ"

"Χωρικός Αποκωδικοποιητής" (ΧΑ) - "Space Decoder" (SD)

(ένα εννοιολογικό / μεθοδολογικό εργαλείο ανάγνωσης και ερμηνείας των προτύπων του οικιακού αστικού χώρου, όπως τον καταγράφουν οι κινηματογραφικές ταινίες

------------------------------------------

1. Εισαγωγικά

------------------------------------------

2. Διαδικασία αναζήτησης αναπαραστατικού μέσου

 • 2.1. Θεωρητικά δεδομένα της έρευνας
 • 2.2. Επιλογή κινηματογράφου ως αναπαραστατικού μέσου
------------------------------------------

3. Μεταγραφή του κινηματογραφικού κώδικα στον κώδικα της αρχιτεκτονικής (Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2009)

 • 3.1. Η Τυπολογία του περιέχοντος κελύφους
------------------------------------------

4. Διαχειριστικές έννοιες του «Χωρικού Αποκωδικοποιητή»

 • 4.1. Χώρος και Χρόνος
 • 4.2. Τάξη & Χάος - Εντροπία & Πληροφορία
 • 4.3. «Διανθρώπινη σταθερά»
  • 4.3.1. «διανθρώπινη σταθερά» + αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (το εννοιολογικό υπόβαθρο των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου της περιόδου 1950-1970) (Τρίτη, 6 Μάρτιος 2007)
------------------------------------------

5. Περιγραφή του «Χωρικού Αποκωδικοποιητή»

------------------------------------------

6. Συστηματική καταγραφή των στοιχείων των ταινιών (πρώτες συμπερασματικές σκέψεις)

 • 6.3. Κοινωνική τάξη: συσχετισμός κατηγοριών οικιακού χώρου με κοινωνικές κατηγορίες (Δευτέρα, 05/04/2010)
------------------------------------------

7. Συμπεράσματα (Παρασκευή, 04/11/2011)

 • 7.1. Συμπεράσματα που αφορούν στον τρόπο ζωής
  • 7.1.1. Αντιληπτικότητα του εσωτερικού οικιακού χώρου
                                                                     • 7.2. Συμπεράσματα που αφορούν στις σχέσεις φύλων και ηλικιών (Τρίτη, 05/07/2011)
                                                                     • 7.3. Συμπεράσματα που αφορούν στην κοινωνική τάξη

                                                                      Δεν υπάρχουν σχόλια: